elke dag een beetje beter

We zijn continu bezig met het onderhouden en verbeteren van onze opleidingstrajecten en met professionalisering van begeleiders, opleiders en onderzoekcoördinatoren. Systematisch en doelgericht, vanuit onze eigen visie en het landelijke kwaliteitskader Samen opleiden en inductie. Samen willen we blijvend leren en ontwikkelen. Als Wijzer in Onderwijs, binnen de scholen en instituten en in de onderwijsregio.

We doen het samen

Binnen Wijzer in Onderwijs zijn er verschillende leerontwikkelgroepen. De leden ervan zijn begeleiders, opleiders en onderzoekers van verschillende scholen en instituten, die regelmatig bij elkaar komen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werkplekleren en het diverse aanbod ontwikkeltaken. Daarbij zorgen ze voor optimale afstemming tussen het curriculum van het werkplekleren en het programma op het opleidingsinstituut. Meer over hoe wij systematisch werken aan een gezamenlijke kwaliteitscultuur lees je in ons kwaliteitsplan. 

Met studenten en starters

Ook als student of starter speel je een belangrijke rol binnen onze kwaliteitscyclus. Want jij krijgt de kans om waardevolle input te geven over de kwaliteit die je ervaart op het gebied van begeleiding, specifieke WiO-ontwikkeltaken, onderzoek en afstemming met de opleidingsinstituten. Bijvoorbeeld via de hbo-spiegel die elk jaar binnen alle stagetypen van HAN en RDA wordt afgenomen. Het doel van deze enquête is de mate van tevredenheid meten en kansen en mogelijkheden in kaart brengen. Ook belangrijk: we zorgen samen voor een open cultuur, waarin we veilig met elkaar het gesprek kunnen voeren over wat goed gaat en wat beter kan.

"Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn, om te checken of we hetzelfde bedoelen en dezelfde taal spreken."

Professionalisering 

Jij kunt rekenen op gekwalificeerde begeleiders en opleiders. Begeleiders en studenten leren van en met elkaar. Bijvoorbeeld tijdens studiemiddagen en themabijeenkomsten rond de vier beroepsbeeldkenmerken van de WiO-docent, via onze huisacademie De Werkplaats en in de bovenschoolse leergemeenschap. Zo blijven we up to date en zijn we goed uitgerust om jou te begeleiden tijdens jouw ontwikkeling tot bekwaam docent. 

In de leerontwikkelgroepen (LOG) komen begeleiders en opleiders van verschillende scholen en opleidingsinstituren structureel samen. Om ervaringen te delen, doelen op te stellen en de leeromgeving verder te ontwikkelen. Daarbij zijn we continu alert op het spreken van dezelfde taal. Samen worden we wijzer! 

Meer weten? 

Eén ding is zeker: bij Wijzer in Onderwijs vind jij jouw plek! Heb je vragen? Neem contact met ons op.