Jouw begeleiding is onze kracht

Wijzer in Onderwijs (WiO) is een educatief partnerschap van zeven vo-scholen van schoolbestuur @vo Campus en middelbare school Notre Dame Des Anges, HAN Academie Educatie, HAN Academie voor Sport en Bewegen en de Radboud Docenten Academie. Samen leiden we jou op tot bevoegd docent. Ga je daarna op één van onze scholen aan de slag? Dan begeleiden we je ook in de volgende fase van je loopbaan. Daarvoor werken we samen binnen een sterke en transparante organisatiestructuur.    

Jouw begeleiders

Start je met werkplekleren bij Wijzer in Onderwijs? Dan krijg je te maken met verschillende opleiders en begeleiders, met ieder een eigen rol. De overeenkomst? Ze zijn allemaal professioneel geschoold, positief kritisch en betrokken bij jou. 

  • Werkplekbegeleider: een docent op je stageschool die jou persoonlijk begeleidt, je helpt bij het bepalen en uitvoeren van je leerroute, en met wie je regelmatig individuele coachgesprekken voert. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt op je werkplek en treedt op als beoordelaar bij evaluaties.
  • Schoolopleider: degene die op je stageschool medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werkplekleren en jouw begeleiding in het algemeen. Hij of zij is in de meeste gevallen aanwezig bij evaluatiemomenten en treedt op als tweede beoordelaar.
  • Instituutsopleider: jouw aanspreekpunt op de HAN of RDA, bij vragen over je stage die te maken hebben met de kaders vanuit je opleiding. Hij of zij is in principe aanwezig bij evaluatiemomenten en treedt op als beoordelaar namens het instituut.
  • Onderzoekcoördinator: begeleidt jou bij het voorbereiden en uitvoeren van je praktijkonderzoek, in je afstudeerfase of als starter.   
  • Starterscoach: een collega op je werkplek die jou als starter begeleidt, met wie je jouw leerdoelen bespreekt en individuele coachgesprekken voert.  

"Mijn werkplekbegeleider ondersteunt mij bij het uitproberen van nieuwe werkvormen en gebruikt ze zelf ook in zijn les. De school is een veilige leeromgeving met een prettige sfeer tussen collega's."

Fijne wisselwerking 

Door de wisselwerking tussen stageschool en opleidingsinstituut verloopt jouw ontwikkeltraject soepel, met korte lijnen tussen jou en je begeleiders. Bij elk evaluatiemoment is iemand namens je stageschool en je opleiding aanwezig, en tussentijdse opbrengsten deel je via je groeidossier. Zo zorgen we er samen voor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van jouw leerroute en voortgang, en niemand voor verrassingen komt te staan.  

Meer weten?

Eén ding is zeker: bij Wijzer in Onderwijs vind jij jouw plek! Heb je vragen? Neem dan contact met ons op of lees meer over ons beleid rondom organisatie en personeel.