Jij leert op veel manieren

Ons uitgangspunt? Dat ben jij! Binnen onze leeromgeving combineren we theorie en praktijk rondom een brede professionele basis, de leeruitkomsten of bekwaamheden van jouw opleidingsinstituut en de specifieke kenmerken van de WiO-docent. Zodat jij je jezelf, je visie op onderwijs en je professionele identiteit optimaal ontwikkelt. Voor een stevige start of een voortvarend vervolg als docent!

Jouw leeromgeving als student

Via werkplekleren krijg jij de kans om theoretische kennis direct toe te passen en te verfijnen in een praktische omgeving, binnen een realistische onderwijscontext. Binnen Wijzer in Onderwijs kies je uit verschillende stagescholen, met elk hun eigen onderwijsvorm. Zo heb je de ruimte om te ontdekken welk type onderwijs écht bij je past. Op jouw werkplek leer je vooral in de praktijk: voor de klas, met en van je collega's en in een veilige setting met leerlingacteurs. Samen met je begeleiders bepaal je jouw persoonlijke leerdoelen. Daar werk je aan via ontwikkeltaken, veelal gerelateerd aan de kenmerken van de WiO-docent. Daarnaast helpt onze koppelkaart om te reflecteren op je eigen handelen als docent, en zo je leerdoelen te realiseren. 

De precieze invulling van jouw opleidingstraject hangt dus af van je leerdoelen op basis van wie je bent en waar je staat. Via onze werkpleklerenkaart krijg je daarnaast een beeld van de algemene leerroute die je kunt verwachten. De werkpleklerenboom op die kaart symboliseert onze uitgangspunten:

  • Wortels: aandacht voor professionele identiteit.
  • Stam: ruimte voor eigen regie en persoonlijke leerdoelen en -activiteiten. 
  • Kruin: aan de slag in de praktijk, op een veilige leerwerkplek en binnen diverse leersituaties.
  • Zonnestralen: inspiratie en begeleiding op maat, door professionals van je stageschool en het opleidingsinstituut.

Jouw leeromgeving als starter of zij-instromer

In jouw eerste jaren als starter of zij-instromer zorgen wij voor een uitgebreid programma dat je stevig in het zadel helpt, en waardoor je jezelf en jouw professionele identiteit blijft ontwikkelen. Op basis van onze visie op inductie, binnen een veilige leeromgeving en met ruimte voor jouw eigen leerdoelen en ambities. Individuele coaching en gezamenlijke bijeenkomsten helpen je vooruit, eventueel aangevuld met ontwikkeltaken. De precieze invulling van het inductietraject hangt dus af van wie je bent als persoon, maar er is sowieso aandacht voor de volgende onderdelen:

1. Balans en ruimte creëren: hoe creëer je mentale ruimte, voor een goede balans tussen werk en privé, sociaal welbevinden en optimaal werkplezier? 
2. Voelen dat je erbij hoort: hoe zorg je ervoor dat je je thuis voelt op je werkplek en je onderdeel voelt van de school, de sectie en het team?
3. Professionele identiteit ontwikkelen: wat heb je nodig om je doorontwikkeling als docent zelf vorm te geven en je autonomie te laten groeien?
4. Pedagogisch-didactisch groeien: wat heb je nodig om jouw pedagogisch-didactische vaardigheden verder te ontwikkelen?

Onderzoekend vermogen ontwikkelen

De beste docenten zijn nieuwsgierig en willen hun eigen onderwijspraktijk blijven verbeteren. Daarom is het ontwikkelen van een onderzoekende houding en onderzoekend handelen een belangrijk onderdeel van het werkplekleren en de inductiefase. Tijdens je eindstage voer je een praktijkonderzoek uit, onder begeleiding van de onderzoekcoördinator. En in de inductiefase kan je onderzoek doen naar leervragen uit je eigen onderwijspraktijk. Onze onderzoekskaart biedt handreikingen bij elk stap in het onderzoeksproces, zodat je stap voor stap kunt groeien. Waardevol voor jouw kwaliteit als docent, de school én je werkplezier.   

"Onderzoek doen is een makkelijk middel om problemen uit mijn eigen lespraktijk te analyseren en op te lossen."

Professionaliseren bij De Werkplaats

Naast het ontwikkelen van professionele identiteit en onderzoekend vermogen, dragen wij graag bij aan het verbreden, verdiepen en verrijken van jouw kennis. De Werkplaats is dé huisacademie van @voCampus, met een ruim aanbod opleidingen, trainingen en masterclasses. Er is een speciaal programma voor starters, dat aansluit bij de eerste vijf jaar van je loopbaan. Een garantie voor nieuwe inzichten! Je kiest uit verschillende onderwerpen: van klassenmanagement tot pesten, coaching en balans houden tussen werk en privé, eventueel in samenwerking met leerlingacteurs. Ook als je meer ervaren bent, stimuleren we je om jezelf te blijven ontwikkelen via de Werkplaats. Want een leven lang leren, dat is waar we voor gaan.   

Meer weten?

Eén ding is zeker: bij Wijzer in Onderwijs vind jij jouw plek! Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.