We werken samen aan het onderwijs van morgen

Een razendsnel veranderende maatschappij vraagt om versnelde vernieuwing van ons onderwijs. Want alleen als wij aansluiting houden, kun jij straks de docent zijn die ertoe doet.

Dus stap je bij de scholen van @voCampus en Notre Dame uit je comfortzone. Maar we experimenteren wel veilig. Bijvoorbeeld met impulsprojecten en leergemeenschappen.

Impulsprojecten: samen leren van het innoveren

Natuurlijk willen we wel van elke innovatie maximaal leren, met zoveel mogelijk mensen. Dus hebben we verschillende impulsprojecten opgezet: daarin onderzoeken docenten van onze scholen samen met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen en de Radboud Docenten Academie de kansen en impact van vernieuwingen. Zo kregen bijvoorbeeld deze drie thema’s ieder een eigen impulsproject:

Impulsproject: Ontcijferde Feedback

Voor leerlingen ligt het resultaat van elke inspanning in het cijfer. Maar een cijfer leidt vaak af van belangrijke, inhoudelijke feedback. Daarom experimenteren we in dit impulsproject met het niet-geven van cijfers. Zo willen we inzicht en reflectie bij de leerlingen bevorderen en zelf nieuwe manieren van feedback geven ontwikkelen.

Impulsproject: Ruimte voor Talent, Regie in eigen Hand

Om leerlingen tot bloei te laten komen, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten ontwikkelen. Dus zoeken we naar tijd en ruimte binnen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Bij deze vakken krijgen leerlingen de mogelijkheid een deel zelf te plannen. In een flexibel uur geeft de docent geen klassikale les, maar coacht de leerlingen op het zelfgekozen kernvak.

Zo onderzoeken we op welke manier we krachtig vorm kunnen geven aan gepersonaliseerd leren.

Impulsproject: de Reflectie-app

Met een reflectie-app geven we leerlingen inzicht in hun kwaliteiten, prestaties en valkuilen. Het bouwen en inzetten van zo’n app op een van onze scholen biedt natuurlijk buitenkansen voor onze communicatie: leerlingen krijgen meer inzicht in het hoe-en-waarom van hun prestaties en ouders betrekken we daar eenvoudig bij.

Ook voor maatwerktrajecten lijkt zo’n app een ideaal feedbackinstrument: denk bijvoorbeeld aan versneld leren-programma’s of aan trajecten waarin leerlingen vakken uit hogere niveaus volgen.

Van elkaar leren in leergemeenschappen

Hoe leren we onze leerlingen beter leren? Hoe kunnen we binnen onze lessen beter differentiëren met behulp van ICT? Hoe zorgen we voor meer activerende werkvormen bij, bijvoorbeeld, biologie? Het zijn nog maar een paar van de inspirerende, complexe vragen die bij onze scholen het startsein vormden voor het opzetten van leergemeenschappen.

In elke leergemeenschap slaan docenten van onze scholen de handen ineen met docenten van de lerarenopleidingen. Het doel: antwoorden, oplossingen, instrumenten en best practices ontwikkelen en delen.

Heb je zelf een idee voor onderwijsvernieuwing?

Deel je idee met ons: we zijn altijd nieuwsgierig.