We blijven onderzoeken

De beste docenten zijn nieuwsgierig: ze willen altijd weten wat er beter kan. Want willen weten, is het begin van de allerbeste worden. Je hebt didactische en pedagogische kennis nodig, maar ook kennis over jezelf en over anderen.

Om je hierin te ontwikkelen is het dus belangrijk dat je je eigen onderwijspraktijk blijft onderzoeken. Dat lukt, als je jouw onderzoek écht onderdeel maakt van het werkplekleren en je dagelijks werk. Wij helpen je daarbij.

Het ging mij gemakkelijker af dan verwacht. Ik was bang voor het onderzoek maar vind het nu leuk.

Tijdens het werkplekleren

Je weet zelf wat je leerdoelen zijn en kent de onderzoeksvragen die daarbij horen. Van ons krijg je structuur en houvast. We reiken je instrumenten aan om systematisch en snel informatie te verzamelen, zodat je onderbouwd beslissingen neemt.

Tijdens je baan

Onderzoek is belangrijk voor reflectie: eerlijk naar jezelf kijken, zien hoe je functioneert als docent, ontdekken waar ruimte zit voor verbetering. Daarmee is het een bouwsteen voor verschillende professionaliseringsactiviteiten die je bij ons kunt volgen. Onderzoek is bovendien een beproefde oplossingsstrategie, waarmee je verder komt als je tegen problemen aan loopt.

Zo merk je dat een onderzoekende houding en het doen van praktijkonderzoek niet alleen bijdraagt aan je kwaliteit als docent, maar ook aan je werkplezier.

Onze eigen onderzoekkring

De docenten van onze scholen en opleidingen in de Expertisegroep Onderzoek hebben samen de onderzoekskring “De Onderzoekende Leraar” ontwikkeld: een werkgroep waarin je als LIO onder begeleiding, in 13 bijeenkomsten je vaardigheden voor onderzoek aanscherpt en je onderwijspraktijk verbetert.

Leren in je eigen lab

In onze onderzoekskring krijgt onderzoek op een andere manier vorm. Hier staat je eigen onderwijspraktijk in de klas centraal. Je onderzoekt vanuit je eigen leervraag en krijgt informatie en gebruikt literatuur op het juiste moment om je vooruit te helpen.

Op basis van de uitkomsten ontwerp je een verbeteractie voor jouw onderwijspraktijk. Ook die monitor en evalueer je. Zo polijsten we door, in drie kleine onderzoekscycli. Je sluit af met je eigen artikel.

Zo word je niet alleen steeds beter als docent, je ervaart ook nog eens de meerwaarde en hoeveel plezier goed onderzoek doen je oplevert.

Onderzoek doen heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de behoefte van de klas en hoe ik daar op kan inspelen.

Onderzoek is geen ver-van-mijn-bed-show. Het is een erg handig middel om problemen uit je lespraktijk op te lossen.